Logo_GreenEast-wit

Harwoonie bij The Green East

Video afspelen

In een voormalige varkensstal bij The Green East is een zevental woonunits geplaatst. Eerst is de bestaande inrichting van de stal verwijderd. Vervolgens is ook een deel van de buitenschil verwijderd. Een relatief minimale sloop dus. De stal is zo eenvoudig klaargemaakt voor het plaatsen van nieuwe woningen.

Rondom The Green East wonen veel bewoners die in de agrarische sector werken. Om met deze buren rekening te houden en ook om hen mee te nemen in dit project, vinden wij het belangrijk dat de nieuwe bewoners van de The Green East een actieve bijdragen leveren aan de buurt. Dat kan zijn dat zij eens in de week boodschappen doen voor iemand, of dat ze een leuke centrale ontmoetingsplek maken. Op deze manier blijven we met elkaar in contact, want fijn wonen doe je samen! 


The Green East

De varkensstal waar de woningen in geplaatst zijn was nog één van de laatste overblijfselen van het boerenbedrijf dat hier ooit gerund werd. Andere stallen maakten al eerder plaats voor een innovatiecentrum. The Green East ontwikkelt de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Zij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden zij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met hen mee te groeien.

Video afspelen